facebooktwittermail d

Norge satsar norskt

Inom fem år ska Norge bli självsörjande på grisfoder med enbart norska råvaror.

Den nya målsättningen sattes på mat- och lantbrukskonferensen i januari. Tanken är att bidra till att öka den norska självförsörjningsgraden när det gäller kött.

– Det är en ambitiös målsättning. Kolhydratdelen i det norska svinfodret är redan över 90 procent. Men vi är i ett kritiskt läge när det gäller proteinråvaror där vi är beroende av import, säger Norsvins styrelseordförande Geir Heggheim till norska Bondebladet.

För att lösa det har man nu börjat se över möjligheten att använda benmjöl som en viktig proteinkälla igen.

Andra tänkbara proteinråvaror i framtiden kan vara både tång och alger. Det ska studeras inom ramen för Foods of Norways nya forskningscenter. Foods of Norway ska utveckla miljövänliga djurfoder av resurser som inte lämpar sig till människoföda. Projektet ska pågå under åtta år och har en sammanlagd budget på över 200 miljoner norska kronor.

– Det är ett otroligt projekt. Men vi är lite mer otåliga. Därför tror vi det är viktigt att även se på möjligheten att använda köttbenmjöl som proteinråvara, säger Geir Heggheim.

LÄS OCKSÅ Misstänkt fall av galna ko-sjukan i Norge