facebooktwittermail d

Kraftprov för nordsvenskar var viktigt för skogsnäringen

Publiken stod i långa rader utmed banan. De hade kommit i tusentals för att se vilken häst som presterade bäst. När det var hästdag i Kalix sparades det inte på krafterna. I skogen fanns det gott om arbete för en bra häst.