facebooktwittermail d

Nordiskt samarbete ska ge bättre jordhälsa

Nu ska det bli lättare för jordbrukare att ta reda på hur deras jord mår. Nordiska forskare och rådgivare har nämligen sammanställt fyra unika manualer för utvärdering av jordhälsa. 

Spade i fält, bild från Brunnby.
Spaden är ett viktigt verktyg när det kommer till att utvärdera jordhälsa. FOTO: MARTIN HAMMAR

De nordiska manualerna finns på svenska, danska, norska och finska och vänder sig till alla som är jordbrukare, odlare eller har annat intresse av jorden.