facebooktwittermail

Nordafrika viktig marknad för skogen

Svensk sågverksindustri klarar några veckors stopp i Nordafrika. Men den allt viktigare marknaden behövs för framtiden.

Egypten och Nordafrika har kraftigt ökat sin import av
sågade trävaror från Sverige de senaste åren. Men just nu
är det totalstopp i väntan på den politiska utvecklingen och oroligheterna i Egypten och hamnen i Alexandria har under perioder varit stängd.

Södra Timber är en av Sveriges största producenter av sågade trävaror.

Vad händer för er?


- Vi skickar inga båtar just nu, säger Peter Nilsson, vd på Södra Timber.
Men än så länge ser han inte läget som allvarligt för den egna produktionen. Han tror att svensk sågverksindustri ska klara stoppet.
- Det får ju inte pågå länge, men några veckor ska inte få någon större inverkan. Fem procent av vår produktion går dit.
- Nu tappar man en del konsumtion, men när det väl kommer i gång är det hög förbrukning där nere.

Tror på framtiden


Södra Timbers totala produktion av sågade och hyvlade trävaror är cirka 1,8 miljoner kubikmeter årligen. Sverige producerar totalt dryga 16 miljoner kubikmeter trävaror årligen och av dem köpte Egypten 1,1 miljoner kubik 2009. Största delen, eller runt 0,8 miljoner kubik, var sågad furu.

Trots oroligheterna är Nordafrika en marknad som sågverksindustrin tror mycket på för framtiden.
- Det finns inte något som tyder på att trävarukonsumtionen ska minska på sikt. Det finns ett stort behov av att bygga i de här länderna som har en stor ung befolkning, säger Magnus Niklasson, analytiker på Skogsindustrierna.

Fördubblad export


Han tror också att en eventuell demokratisk utveckling i de Nordafrikanska länderna snarast kommer att få en positiv effekt för svensk trävaru­industri.
De senaste åren har exporten till Egypten mer än fördubblats. Från att ha legat på mellan 300 000 och 500 000 kubik fram till 2007 hoppade exporten från 2008 och framåt upp till över en miljon kubik.

Vad beror den kraftiga ökningen av exporten på?


- Bostadsbyggandet gick ned i USA och samtidigt minskade Ryssland sin export till Egypten. En tredje faktor är att Sverige hade bra valuta mot euron under några år. Och en fjärde faktor är att marknaden i Egypten är starkt växande vilket är grundorsaken till den ökande exporten.Härje Rolfsson