facebooktwittermail

Nolltolerans för gmo i foder slopas

EU-kommissionen har fått igenom sitt förslag om att tillåta 0,1 procents oavsiktlig inblandning av ej godkända genmodifierade grödor i importerat foder.

Förhoppningen är att fodret blir billigare när nolltoleransen mot gmo slopas.

EU-kommissionens förslag hade ändrats något för att få med länder som Frankrike och Ungern och lyckades nu få en kvalificerad majoritet i Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Sverige tillhörde de länder som röstade ja.

För spannmål eller soja som är ämnat som livsmedel ska nolltolerans fortfarande råda. Bondeorganisationen Copa-Cogeca hävdar dock samma gränsvärde bör råda eftersom det är svårt att hålla foder och livsmedel helt åtskilda, skriver nyhetsbrevet Agra Facts.

Miljöorganisationen Greenpeace kritiserar EU-beslutet och varnar för att oprövade gmo-grödor riskerar att komma in i livsmedelskedjan. Birgitta Sennerdal