facebooktwittermail d

Nollad dieselskatt även 2024

Dieselskatten slopas för lantbruket även nästa år. Skatten på bensin och diesel sänks för alla, med höjda klimatutsläpp som måste kompenseras på andra sätt, till exempel genom att binda mer kol i skogen.

Skattesänkningarna på fossila drivmedel presenterades av näringsminister Ebba Busch (KD) tillsammans med Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt.
Skattesänkningarna på fossila drivmedel presenterades av näringsminister Ebba Busch (KD) tillsammans med Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Näringslivsminister Ebba Busch (KD) tror att åtgärderna kan ha inflationssänkande effekter.

– Här har vi ett verktyg som sänker kostnaden för att producera maten för bonden, det sänker kostnaden för att transportera maten, det sänker kostnaderna för att sälja maten, det ger förutsättningar i alla fall för att sänka priset på falukorven på tallriken på familjens middagsbord, sa statsrådet vid en presskonferens på torsdagen.

Återbetalning oftare

Reglerna för återbetalningen ändras så att pengarna kan betalas ut kvartalsvis snarare än årligen.

– Det tror vi ska stärka likviditeten hos bönderna, sa Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt som också medverkade på presskonferensen.

Skattesänkningarna ingår i höstbudgeten som regeringen lämnar över till riksdagen den 20 september. Skatten på bensin sänks med 1,64 kronor per liter, dels på grund av stoppad indexering och dels på grund av en faktisk sänkning med 75 öre. Dieselskatten sänks med 43 öre.

Ökar klimatutsläppen

Enligt näringsministern har regeringen inte gjort någon bedömning av vad skattesänkningarna får för effekt på klimatutsläppen.

– Den fullständiga beräkningen har vi ännu inte gjort, det kommer vi att återkomma till.

Men i promemorian om skattesänkningarna som skickades ut från Finansdepartementet efter presskonferensen fanns det siffror. Sänkningarna beräknas leda till en ökning av utsläppen av fossil koldioxid från transportsektorn och arbetsmaskiner med 350 000 ton 2024 och 490 000 ton 2025. Departementet konstaterar att förslagen gör det svårare för Sverige att uppnå nationella klimatmål och EU-åtaganden. Det måste kompenseras på andra sätt, till exempel genom att binda mer kol i skogen.

Läs mer om budgeten

Mer pengar till återvätning och Klimatkliv

Regeringen föreslår noll kronor i dieselskatt för jordbruket