facebooktwittermail d

Mattias Norrby: Rätt grödor kan hämma nematoderna

Nyligen avslutade forskningsprojekt visar att det finns metoder för att bekämpa nematoder i växtodlingen, bland annat genom att välja rätt grödor skriver ATL:s forskningsexpert.

Mattias Norrby

När rapporterna om utbrott av nematoder ökar i antal men möjligheterna till bekämpning i princip är obefintliga så undrar jag om det finns någon kunskap om vad jag kan göra i min växtodling för att förebygga och – om olyckan skulle vara framme – kanske också hämma nematoderna? Bosse Karlsson

Det finns metoder för bekämpning av nematoder. Här svarar Åsa Olsson Nyström, forskare vid Agri Science Sweden, som nyligen avslutade ett forskningsprojekt om just detta. Hoppas du kan ta hjälp av hennes tips om det skulle behövas.

”Resultaten från det nyligen avslutade forskningsprojektet om kontroll av nematoder med mellangrödor visar att det visst finns möjligheter att komma till rätta med nematodproblemen. Men, det kräver noggrann planering av växtföljden. Genom att välja de mellangrödor som ger låg förökning av aktuella nematoder så kan man hålla populationerna under skadetrösklarna. För att välja den bästa mellangrödan till sitt fält är det A och O att känna till vilka nematoder som finns. Därför är det mycket viktigt att ta prov och analysera vilka arter som förekommer.

I projektet studerades hur olika mellangrödor påverkar populationerna av nematoder inför odling av potatis, sockerbetor och morötter. Mellangrödorna såddes i augusti och fick växa så länge som möjligt under hösten. De mellangrödor vi provade var bland annat oljerättika, honungsört, tagetes och purrhavre. Försöken visade att oljerättika kan föröka stubbrotsnematoder och rekommenderas därför inte om dessa förekommer på fältet inför odling av känsliga grödor. På dessa fält kan purrhavre vara ett bättre alternativ. Denna fann vi inte ge någon förökning av stubbrotsnematoder.

Om det finns rotsårsnematoder på fältet kan dock oljerättika vara lämplig eftersom den är en dålig värdväxt för dem. Det man ska undvika om det finns rotsårsnematoder är honungsört. Våra fältförsök visade att honungsört kan föröka rotsårsnematoder och därför bör man vara försiktig med att odla honungsört om rotsårsnematoder förekommer på fältet.

Tagetes är mycket effektiv mot rotsårsnematoder. Vid sådd av tagetes i juni på ett infekterat fält i Skåne blev saneringen mycket effektiv och inga rotsårsnematoder uppmättes i oktober. Men, för att få en bra sanering krävs en tillväxtperiod på minst tre månader vilket gör det svårt att få sanerande effekt vid odling som mellangröda med sådd i augusti i vårt klimat. Ogräsförekomsten måste också bekämpas då tagetes konkurrerar dåligt i början. Tagetes har ingen sanerande effekt mot stubbrotsnematoder och rotgallnematoder.

För att kontrollera vår vanliga nordliga rotgallnematod, Meloidogyne hapla, finns det flera sorter av oljerättika som har resistens mot denna. I försöken provade vi sorterna Angus och Defender som hade god effekt. Det går även bra att odla gräs och stråsäd då dessa inte är värdväxter för denna rotgallnematod. Undvik däremot rödklöver och lupin som båda är goda värdväxter för rotgallnematoden.

Så med provtagning och noggrann planering av grödor som ingår i växtföljden går det att hålla nematodpopulationerna under skadetrösklarna. Detta kommer att bli än viktigare då man befarar att klimatförändringar som bidrar med längre växtsäsong kan komma att gynna nematoderna som kan fullborda fler generationer under en säsong.”

Mattias Norrby

Forskningschef Stiftelsen Lantbruksforskning

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten