facebooktwittermail d

Noggrann planering för att få ut det bästa av betet

När Tomas och Anna Olsson släpper ut sina djur på bete finns en noggrann plan för att få ut så mycket som möjligt av gräset. På så vis har de kunnat öka besättningen på en lägre betad areal än tidigare.