facebooktwittermail d

Anna Törnfelt: Noggrann analys kan ge svar om framtiden

I nuläget funderar många lantbrukare på hur man ska överleva kommande år eller om man ska ge upp sitt företag. En genomlysning av produktionen och kostnaderna tillsammans med helhetskalkyl och en driftsplan kan ge vägledning om det är hållbart att fortsätta.

Hej!

Just nu är det väldigt kritiskt i vårt företag och efter årets katastrofala skördar på grund av torka så överväger vi att sluta med vårt lantbruk. Torkan har medfört betesbrist, dålig skörd och nu regnigt väder med skördeproblem av de grödor som ska tröskas. Vi undrar om vi ska kasta in handsken redan nu eller ska vi försöka vända situationen? Vi behöver någon som kan vägleda oss. Hälsningar Lena och Per

Det är många lantbrukare som funderar i de banorna just nu. Förutom det höga kostnadsläget som varit under en period, så har vi sett att avräkningspriserna har sjunkit samtidigt som kapitalkostnaderna har gått uppåt. Det är inte helt enkelt att ge ett bra svar men hur utgången blir är individuellt och varje lantbruk behöver plocka fram sina förutsättningar och fundera vad som är kort – respektive långsiktigt i sitt företag. 

För många är frågan hur man ska överleva kommande år med stora brister på skördat foder samt dålig strötillgång för djurgårdar. Det senaste tidens regnande hjälper till och många kan se att det går att skörda de vallar som inte skadats och återhämtat sig relativt snabbt bara nederbörden kom. Hann man sprida gödning i samband med regnet  så har växtnäringen hunnit tas upp och tillväxten är nu god. I en del regioner har det kommit så mycket regn att det är svårt att komma ut på vallen. Bärigheten i marken är dålig och det är risk att det inte går att skörda.

 Analysera ditt företag på olika områden. Börja med driften. Gör en analys över vad som fattas av foder och strö om det är en djurproduktion det gäller. Ta gärna hjälp av foderrådgivning och analysera det foder som gått att skörda. Inventera vilket foder som går att få tag på och till vilket pris. Kolla även upp de fiberfoder som tagits fram som grovfoderersättning och räkna på vad som ser ut att kunna fungera i ditt företag. Fundera sedan också på hur produktionen går. Avkastar djuren i form av mjölk, kött, antal avkommor till slakt och så vidare som de ska? Är uppfödningen optimal eller tar det för lång tid innan djuren producerar som de ska? Är det ett växtodlingsföretag – hur mycket mindre än normalskörd har du fått in?

Gå vidare med kostnaderna och se över vilka kostnader som ökat. Är det särkostnader kopplade till driften eller är det samkostnaderna som hela företaget ska finansiera som har ökat? Vi ser att handelsgödseln har varierat kraftigt under årets som gått och har, från att ha varit på hög nivå, gått ner under våren-sommaren men nu stiger igen. Dieselpriserna har varit höga, gått ner men är också på väg uppåt. Räntekostnaderna har stigit till nivåer som inte företagen har varit vana vid och vi har inte sett vändningen ännu. Allt samman med kostnaderna som stiger och samtidigt så sjunker avräkningspriserna i mjölkproduktionen och övriga inriktningar ligger stilla. Det är nu det är dags att göra en budget, om inte det är gjorts innan årets ingång, och bryta ner den i en likviditetsbudget där det tydligt uppdagas vilka månader det inte finns pengar att betala räkningarna med.

Sätt samman allt och gör en helhetskalkyl för din gård, gärna i en driftsplan så det blir ett tydligt underlag för hur tempen på gården är och om det går att försöka komma igenom denna situation. Det är nu som man kan se om det går att lösa det kortsiktigt eller om det är hållbart att fortsätta sin verksamhet i den omfattning som den är idag. Ta nu kontakt med banken om ytterligare förstärkning av kapital om du ska fortsätta eller ändra inriktning i verksamheten. Även om du kommer till insikt att sluta så ska avvecklingen planeras på bästa sätt så det blir så bra för dig och ditt företag som det går.

Lycka till med fortsatt verksamhet på ett eller annat sätt.

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Ann-Marie Paulsson, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive auktoriserad redovisningskonsult HIR Skåne, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & Co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Lovisa Nellevad, jurist med inriktning på arbetsrätt på Gröna arbetsgivare, svarar på frågor om kollektivavtal, anställningskontrakt och andra arbetsrättsliga frågor. Mejla till: arbetsratt@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten