facebooktwittermail d

Nödvändiga kollen inför dikesunderhåll

Som ägare av ett dike eller som deltagare i ett dikningsföretag finns en skyldighet att veta vad som gäller. Rådgivare Tilla Larsson reder ut viktiga saker att ha koll på inför underhåll av diken.