facebooktwittermail d

Nöddispens för Nexide

Kemikalieinspektionen (KemI) har beviljat LRF:s och Lantmännens ansökan om nöddispens för växtskyddsmedlet Nexide CS mot fritfluga i havre, vårvete, vårrågvete samt majs. Dispensen gäller från och med den 30 april till och med den 30 juni 2023.