facebooktwittermail

Unikt bygge radmyllar gödning

Utmatningen är kvar – men annars är det inte mycket som är likt originalmaskinerna på det här unika maskinbygget. Betsättaren har exempelvis fått extra billar för att gödningen ska myllas på exakt position i förhållande till utsädet.

I månadens nummer av tidningen Lantmannen finns ett reportage från Nilssons Maskinstation i Vellinge. Där berättar ägaren Thomas Nilsson bland annat om hur han konstruerat en egen maskin för betsådd med samtidig myllning av gödning.