facebooktwittermail d

Målet: 1 200 vårlamm till slakt

Nils Johansson investerade 5,5 miljoner kronor i ett nytt stall med målet att producera 1 200 vårlamm till slakt. Efter fyra år är han nöjd.

– Men jag underskattade svårigheten att få tackorna att lamma vintertid.

Nils Johansson efterlyser mer forskning, speciellt kring utfodring av lamm och tackor.
Nils Johansson efterlyser mer forskning, speciellt kring utfodring av lamm och tackor. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

I år levererar Nils Johansson på Tveta Erlandsgård utanför Växjö drygt 1 000 lamm till slakt under årets sex första månader, när priset är som bäst. Slaktlammen är födda i november respektive januari och det är här som tackornas fruktsamhetscykel inte har varit fullt i fas med Nils Johanssons planer. Färre tackor blev dräktiga och de födde färre lamm per tacka än förväntat