facebooktwittermail d

NFU vill stanna i EU

Den engelska bondeorganisationen anser att det ligger i böndernas intresse att vara kvar i unionen.

Efter 28 lokala debatter och ett möte med det beslutande rådet har National Farmers Union i England kommit ut mot ett brittiskt utträde ur EU.

Ställningstagandet är högst försiktigt formulerat. Det inleds med att organisationen ser och respekterar att det finns en mångfald av åsikter om frågan bland medlemmarna och många andra perspektiv på den än de som rör lantbruket.

Till de hänsyn NFU baserar sin position på hör handeln med EU och resten av världen, om en nationell jordbrukspolitik skulle vara bättre än EU:s gemensamma, tillgången på arbetskraft i lantbruket och osäkerheten för jordbruket om Storbritannien lämnar unionen.

NFU tänker inte driva någon aktiv kampanj i EU-frågan, inte ingå i någon större kampanjgrupp och inte heller uppmana sina medlemmar att rösta åt ena eller andra hållet. Men det brittiska regelverket kring folkomröstningen tvingar organisationen att registrera en position för att den ska kunna fortsätta att informera sina medlemmar i frågan.

Storbritannien röstar om EU-medlemskapet den 23 juni.

LÄS OCKSÅ Dråpslag om britterna lämnar EU