facebooktwittermail

Newcastlesjuka på västsvensk gård

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 5 000 värphöns i Västra Götaland. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: CECILIA PERSSON

Det är på en gård i Mölndals kommun som den smittsamma virussjukdomen har konstaterats. På gården råder nu tillträdesförbud med särskilda restriktioner, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit.

Tidigare i höst upptäcktes ett utbrott av duvpest på Västkusten, vilket ATL tidigare rapporterat om. En virussjukdom som i sin tur kan ge upphov till Newcastlesjukan hos hönsfåglar.

– Såväl fågelinfluensavirus som virus som orsakar Newcastlesjuka cirkulerar med viss regelbundenhet hos vilda fåglar. För att undvika smittspridning till tamfåglar är det därför alltid viktigt att se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undvikes, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

Djurägare som misstänker Newcastlesjuka är förpliktigade att kontakta veterinär.

Symtom på Newcastlesjuka hos fjäderfä

Kraftigt sänkt äggproduktion

Ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)

Äggskal med pigmentförändringar

Nedsatt allmäntillstånd

Ökad dödlighet

Hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)

Andningssvårigheter med eller utan hosta

Diarré

Källa: Jordbruksverket