facebooktwittermail

Newcastlesjuka på gård i Uppsala län

En besättning med cirka 14 500 värphöns på en gård i Örsundsbro i Uppsala län har konstaterats smittade av newcastlesjuka.

Fåglarna kommer att avlivas och destrueras och Jordbruksverket har infört ett skyddsområde med 3 kilometers radie kring gården och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie.

I skyddsområdet måste fjäderfä och andra fåglar i fångenskap hållas inomhus, det är även förbud för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och det råder även transportförbud av levande fåglar. Det inkluderar burfåglar, kläckägg och fågelprodukter. Förbud råder även mot utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Myndigheten ska nu klarlägga var smittan kan ha kommit i från och om det finns risk att den har spridits vidare.

Nyligen konstaterades newcastlesjukan hos en besättning på Gotland.
Samtidigt kommer rapporter från Ludvika och Dalarna om att en duva som skickats på analys har visat positivt för duvpest, uppger Dalademokratens nätupplaga.

Misstankar om duvpest på duvor kom i början av januari i Ludvika. Men fler prover behöver tas.
Newcastlesjukan har tidigare konstaterats hos vilda duvor i Dalarna och Avesta, Hedemora, Borlänge och Säter ska alla utegående fjäderfän hållas inomhus.

Sjukdomen som är mycket smittsam kan angripa nervsystem, andningsorgan och tarmkanal. Vanliga symptom är ökad dödlighet, minskad äggproduktion, andningssvårigheter, diarré och rörelsestörningar.
ATL.nu