facebooktwittermail d

Newcastlesjuka hos värphöns i Blekinge

Den smittsamma fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns utanför Ronneby i Blekinge län. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.

Höns
Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Den är däremot inte farlig för människor. Arkivbild. FOTO: ISTOCK

Gårdens besättning har den senaste tiden haft nedsatt äggproduktion och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. Efter att provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visat att det är newcastlesjuka som fågelbesättningen har smittats av råder det nu tillträdesförbud och särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården.