facebooktwittermail

Newcastlesjuka: Fritt fram för fågeltransporter

Nu har Jordbruksverket även hävt övervakningsområdet kring newcastledrabbade gården i Skåne.

FOTO: MOSTPHOTOS

Nu finns inte längre några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området. Smittan som bröt ut i en besättning i Vellinge kommun har inte spridit sig.

– Inga fler fall av smitta har påvisats inom övervakningsområdet och därför kan vi nu upphäva det. Det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar, och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen. Att ha goda hygienrutiner är det viktigaste verktyget som djurägarna har för att skydda sina fjäderfän mot smittsamma sjukdomar, säger Matilda Nilsson, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

LÄS OCKSÅ: Drabbad bonde överklagar ersättning

PREMIUM: Han vann kampen efter 30 år

LÄS OCKSÅ: Kronfågels ägare köper upp egna aktierna