facebooktwittermail

Newcastlesjuka bekräftad på Gotland

Jordbruksverket och länsstyrelsen på Gotland bekräftar nu att det är den smittsamma Newcastlesjukan som drabbat en av öns hönsbesättningar.

- Vi har upprättat skydds- och övervakningszoner runt gården, berättar länsveterinär Agneta Karlsson Norström för ATL.nu.

Smittspårning


Cirka 20 000 höns har redan avlivats och ska, tillammans med 120 000 ägg, under fredagen transporteras till fastlandet för destruktion. Därefter ska gården genomgå en grundlig sanering.

- Närmast måste vi kartlägga ett antal hobbybesättningar inom en radie av tre kilometer runt gården. Det är viktigt för smittspårningen, säger Agneta Karlsson Norström.

Några provtagningar kommer tills vidare inte att göras hos dessa besättningar.

- Nej, vi kommer att informera gårdsägarna om vikten av att täta till skyddet, sedan blir det upp till dem själva att hålla koll på sina djur och underrätta oss om något verkar konstigt, säger Agneta Karlsson Norström.

Restriktioner


Länsstyrelsen kommer också gå ut med information om vilka åtgärder djurägare kan vidta, exempelvis när det gäller skyddskläder.

Inom en mils avstånd finns tre större hönsbesättningar. Restriktioner kommer nu att införas för transporter till och från dessa gårdar. Det kan exempelvis handla om att hitta alternativa vägar ut och in i området.

- Men det ska förhoppningsvis inte påverka dem alltför mycket, säger Agneta Karlsson Norström.

Inte förvånade


Det var i söndags som en äggproducent på mellersta Gotland upptäckte att hans hönor värpte mindre. Han hittade även flera döda höns.

Med tanke på risken för Newcastlesjuka anmälde mannen sina fynd till veterinär. Provsvaren har dröjt, men på torsdagen stod det klart att det var frågan om den fruktade smittan.

- Vi är i och för sig inte förvånade. Vi drabbades av duvdöd i höstas, så vi visste ju att smittan har funnits här, säger Agneta Karlson Norström.

Fler kan drabbas


För bara ett par veckor sedan hittades dessutom döda duvor vid en gård i närheten av den nu aktuella.
- Det är tråkigt, för det visar att Newcastlesjukan finns i trakten, säger länsveterinären.

Andra delar av Sverige har också råkat ut för duvdöd, vilket enligt Agneta Karlsson Norström kan innebära utbrott av Newcastlesjuka även där.

- Fler kan drabbas på andra håll i landet. Det är oroväckande, säger hon. ATL.nu