facebooktwittermail

Neonikotinoider till beslut denna månad

Den 27 april kan frågan om förbud av all utomhusanvändning av neonikotinoider avgöras.

Pollinerare påverkas negativt av neonikotinoider.
Pollinerare påverkas negativt av neonikotinoider. FOTO: KRISTINA BÄCKSTRÖM

EU-kommissionen håller fast vid att all användning av neonikotinoider utanför växthus bör förbjudas. En omröstning bland medlemsländerna planeras att hållas den 27 april. Ett avgörande har dröjt i väntan på att EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, skulle uppdatera sina riskbedömningar av klotianidin, imidakloprid och tiametoxam.