facebooktwittermail d

Neonikotinoider skadar inte bin

Neonikotinoider påverkar inte bin skadligt, enligt forskare i Finland.

Användningen av neonikotinoider i växtskydd i rybsodling ger inte men för bina. Det menar forskare i Finland baserat på de första resultaten i ett tvåårigt projekt.

Inget samband

Projektet inleddes våren 2013. De preliminära resultaten visar att det inte finns något samband mellan betning av utsäde och bisamhällenas framgång.

Projektet har genomförts av Forskningscentralen för jordbruk, livsmedelsekonomi MTT samt livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Nya fältförsök planeras till sommaren.

EU-kommissionen förbjöd förra året växtskyddsmedel som innehåller tre neonikotinoider.

Oklar påverkan

De första resultaten från en studie i Sverige visade tidigare i januari att bin som flyger i rapsfält får i sig neonikotinoider.

Men den studien har ännu inte klargjort hur eller om det påverkar bina.