facebooktwittermail

Nekas ersättning för försvunna djur

En fäbodbrukare i Älvdalens kommun som blev av med 20 nötkreatur nekas ersättning.

Enligt länsstyrelsen i Dalarna är det inte klarlagt att djuren attackerats av rovdjur.

Djuren, tio kalvar, en tjur och nio kor, försvann i september och oktober. Länsstyrelsen avslår mannens ansökan om ersättning eftersom eventuella rovdjursangrepp inte har dokumenterats.

- Skador som anses ha orsakats av rovdjur ska alltid besiktigas av en av länsstyrelsen särskilt utsedd besiktningsman för viltskador, påpekar myndigheten.

Beslutet går inte att överklaga.ATL.nu