facebooktwittermail d

Nekades stöd efter Postnords försening

Karin Lysells fäbostödsansökan försenades på grund av Postnord. Både länsstyrelsen och Jordbruksverket nekade henne stöd då brevet dök upp en dag för sent – men högre instans tycker annorlunda.