facebooktwittermail

Nekades stöd efter Postnords försening

Karin Lysells fäbostödsansökan försenades på grund av Postnord. Både länsstyrelsen och Jordbruksverket nekade henne stöd då brevet dök upp en dag för sent – men högre instans tycker annorlunda.

Karin Lysell Edgars fäbod ligger en mil norr om Dala-Floda i Leksands kommun. Där finns 22 får och 6 getter.
Karin Lysell Edgars fäbod ligger en mil norr om Dala-Floda i Leksands kommun. Där finns 22 får och 6 getter. FOTO: KARIN LYSELL

Karin Lysells fäbod ligger en mil norr om Dala-Floda i Leksands kommun och har funnits i hennes släkt i många generationer.