facebooktwittermail d

Nej till vindkraft på sydkusten

Vattenfall får inte tillstånd att bygga sex nya vindkraftverk i Ruuthsbo, väster om Ystad.

Det står klart efter ett beslut av länsstyrelsen i Skåne.

Orsaken till avslaget är att snurrorna anses förstöra landskapsbilden vid kusten, rapporterar Ystads Allehanda på nätet.

De sex verken skulle enligt Vattenfalls planer placeras 1,6 km från Svarte, i ett område som betecknas som riksintresse för kustzon och kulturmiljö.

Länsstyrelsen baserar sitt avslag på ett beslut i Ystad-Österlens Miljöförbund i februari i år.

Enligt Miljöförbundet ska kommunens vindkraftplan, där endast Glemmingebro-Södra Spjutstorp och Sövestad får bebyggas med kraftverk, gälla även i fortsättningen.

Beslutet i länsstyrelsen kan överklagas till mark- och miljödomstolen. Vattenfall har dock ännu inte bestämt om det är läge att gå vidare.