facebooktwittermail d

Nej till Toprex i höstraps

Kemikalieinspektionen säger nej till användning av växtskyddsmedlet Toprex i höstraps.

I dag finns inga godkända växtskyddsmedel i Sverige för tillväxtreglering av raps.
I dag finns inga godkända växtskyddsmedel i Sverige för tillväxtreglering av raps. FOTO: PER EMGARDSSON

Sveriges Frö- och oljeväxtodlare, SFO, hade ansökt om dispens för medlet. Syftet är att reglera tillväxten av höstraps så att grödorna ska tåla vinterkyla. Som skäl angavs från SFO att en lång och varm höst finns det risk för att plantorna växer för snabbt och blir känsligare för köldskador när vintern kommer.

Men Kemikalieinspektionen anser att SFO inte kunnat visa att det finns, så som det avses i lagen, ett akut hot mot odlingen och som inte kan förutses. Enligt Kemikalieinspektionen ställs höga krav i lagstiftningen för att ge dispens för ett växtskyddsmedel och bedömer att den situation som beskrivs i ansökan inte kan anses vara ett så kallat särskilt fall som kan ge möjlighet till dispens.

"Vi förstår odlarnas behov av att förhindra köldskador på höstraps, men har bedömt att det inte finns utrymme i lagstiftningen för att bevilja dispensansökan. Att temperatur och nederbörd varierar är omständigheter som man alltid måste ta hänsyn till vid odlingen", säger Björn Isaksson, handläggare vid Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.