facebooktwittermail d

Nej till solparker på åkermark i högsta instans

Risken för att den storskaliga utbyggnaden av solparker på åkermark i Sverige uteblir har ökat. Detta efter två nekande domar i Mark- och miljööverdomstolen som kan bli prejudicerande.