facebooktwittermail d

Nej till skatterabatt i nytt lagförslag

Företag med ekonomiska svårigheter ska inte få del av skatterabatterna på bränsle säger regeringen.

Skatterabatter, som jord-, skogs- och vattenbruk har på bränsle, betraktas som statliga stöd enligt EU:s regelverk. För sådana gäller skarpa regler för att den gemensamma marknaden inte ska skadas. I veckan lade regeringen en proposition om ändringar i regelverket kring bränsleskatterna.

Drabbar små aktörer

Till ändringarna hör att företag i ekonomiska svårigheter inte ska vara berättigade till skatterabatter. Företagen måste också lämna in fler uppgifter än tidigare för att få ut rabatterna.

– Det drabbar främst de små aktörerna med mindre resurser, säger Elina Matsdotter, energi- och klimatpolitisk expert på LRF.

Kommer att kosta

Det stora flertalet av de som får skatterabatter på bränsle har professionell verksamhet inom jord-, skogs- och vattenbruk, runt 26 000 av 30 000 företag. Regeringen medger att de administrativa kostnaderna kommer att öka i samband med deklarationer och återbetalningar, särskilt inledningsvis. När förändringen satt sig bedömer regeringen att företagens kostnader för deklarationer och återbetalningar totalt stiger med 0,7 miljoner till 4,3 miljoner per år.

Från första juli

LRF anser att kostnaderna är underskattade, men organisationen har inte gjort någon egen uppskattning av vad det ökade krånglet kommer att kosta.

Ändringarna föreslås träda i kraft den första juli i år.