facebooktwittermail

Nej till höjd gräns i foder

Nolltoleransen för ej godkända genmodifierade grödor i foder fortsätter i EU.

EU-kommissionen hoppades på att få stöd för en gräns på 0,1 procents oavsiktligt inblandning av gmo-grödor som väntar på godkännande i EU.
Kommissionen anser att det skulle göra det möjligt att ta in mer foderspannmål i EU efter att många sändningar fått skickas tillbaka på grund av att spår av ej godkända gmo-grödor hittats.

Men förhoppningarna kom på skam efter att det stod klart att det inte skulle gå att få kvalificerad majoritet för den höjda gränsen.

EU-kommissionen valde att skjuta upp omröstningen för att hitta en lösning som tillräckligt många medlemsländer kan godta. Bondeorganisationernas europeiska samarbetsorgan, Copa-Cogeca, hoppades också på en höjd gräns för att få ner foderpriserna. Sara Johansson