facebooktwittermail

Nej till glyfosatprövning i EU-domstolen

Brysselregionen har inte rätt att driva att godkännandet av glyfosat ska upphävas i EU-domstolen.

Belgiens huvudstad är också en egen region med ganska stor självständighet.
Belgiens huvudstad är också en egen region med ganska stor självständighet. FOTO: ANN LINDÉN

I regionen Bryssel förbjöds glyfosatbaserade växtskyddsmedel 2016. När EU 2017 förlängde godkännandet av ämnet gick regionen till EU-domstolen för att få beslutet annullerat. Nu slår domstolen fast att Bryssel inte är direkt berörd av glyfosatbeslutet på det sätt som krävs för att ha rätt att driva ett ärende i EU-domstolen.

EU-domstolen avvisar också regionens hänvisning till Århus-konventionen, som rör medborgares rätt till rättslig prövning i miljöfrågor. Internationell lag står inte över EU:s grundfördrag där det står vilka förutsättningar som gäller för att få driva annulleringsärenden.

LÄS MER: Glyfosatbeslut kan prövas i EU-domstolen

LÄS MER: Motståndet mot glyfosat växer

LÄS MER: Omstart för godkännande av glyfosat