facebooktwittermail

Nej till att vaccinera mot newcastlesjuka

När newcastlesjuka bryter ut i en besättning kan det bli dyrt för lantbrukaren. Men Jordbruksverket konstaterar i en ny rapport att det inte är lönsamt för Sverige att börja vaccinera mot den smittsamma fågelsjukdomen.

Newcastlesmitta är en allvarlig virussjukdom hos fjäderfän som kan orsaka explosionsartade utbrott bland exempelvis tamhöns, kalkoner och fasaner. Sjukdomen smittar inte människor, men angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarm. Sjukdomen förekommer i de flesta länder och det händer nästan årligen att en eller flera hönsbesättningar i Sverige avlivas sedan newcastlesjukan brutit ut.

Inom EU är det bara Sverige, Finland och Estland som inte vaccinerar fjäderfä mot sjukdomen. Nu har Jordbruksverket presenterat en rapport där myndigheten granskat frågan närmare.

Delade meningar om vaccinering

Enligt Jordbruksverket har newcastlesjukan i genomsnitt kostat Sverige 10 miljoner kronor att hantera den senaste tioårsperioden. Vaccinering skulle kunna sänka denna kostnad.

Äggbranschen är emot en vaccinering då det skulle betyda ökade utgifter och en risk att värphöns producerar färre ägg, medan slaktkycklingsbranschen är för. Att vaccinera enbart slaktkycklingar ses inte som ett alternativ då sjukdomen oftast bryter ut bland värphöns.

Dyrt att vaccinera

Enligt myndighetens beräkningar skulle vaccinering kosta mellan 12 och 75 miljoner kronor per år.

”I nuläget går det inte att ekonomiskt motivera vaccination. Men om vi inte ska vaccinera måste vi ha en fortsatt hög ambitionsnivå för smittskyddet och vara bra på att upptäcka smittan i tid. Annars riskerar utbrotten att bli fler och det blir både kostsamt och resurskrävande”, säger Håkan Henrikson som är divisionsdirektör vid Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Risk för nya sjukdomar

Skulle Sverige välja att vaccinera ökar också risken att nya fjäderfäsjukdomar kommer in i landet med importerade och vaccinerade fåglar.

På kort sikt förväntar sig Jordbruksverket ingen ökad fågelimport eftersom Sverige har krav på karantän vid införsel.

LÄS MER: Newcastlelarm avblåst

LÄS OCKSÅ: Nio gårdar i närheten av Newcastlesmittan