facebooktwittermail d

Nej till återinförd gödselskatt

Oppositionens splittring i hur pengarna skulle användas fällde försöket att återinföra skatten på handelsgödsel.

S, V och Mp ville ha tillbaka det tidigare systemet där inkomsterna från skatten återfördes till lantbruket genom forskning och utvecklingsåtgärder. Då Sverigedemokraterna ville att lantbrukets skattebörda i stället skulle lättas med sänkta skatter på energi och diesel räckte inte rösterna för att väcka liv i gödselskatten när riksdagen fattade beslut i frågan på onsdagseftermiddagen. Sara Johansson