facebooktwittermail d

Negativ trend för miljötillståndet i skogen

På kort sikt är trenden negativ för utvecklingen av miljön i Sveriges skogar, det kommer Skogsstyrelsen fram till i sin årliga utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Skogsstyrelsen konstaterar att de åtgärder som görs för att bevara och utveckla viktiga livsmiljöer för hotade och känsliga arter inte är tillräckliga. Och det gäller både åtgärder som styrs av Skogsstyrelsens egen budget och av skogsbruket.