facebooktwittermail

Nedskärningar hos Stora Enso

Den finländsk-svenska skogsindustrijätten Stora Enso stänger massa- och pappersproduktionen vid två anläggningar, enligt ett pressmeddelande.

Stora Enso stänger massa- och pappersproduktionen vid två anläggningar. Arkivbild.
Stora Enso stänger massa- och pappersproduktionen vid två anläggningar. Arkivbild. FOTO: STORA ENSO/HANDOUT

Det handlar om bruken i Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland och berör totalt 1 110 medarbetare, varav 670 i Finland och 440 i Sverige.

Beslutet motiveras med den tuffa överkapaciteten på den europeiska pappersmarknaden i kombination med att båda bruken går med förlust och att det blivit mindre lönsamt att driva pappersbruk.

”På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential,” säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky i ett pressmeddelande.

Minskar med 2,6 miljoner ton per år

Kvarnsvedens bruk i Borlänge har två pappersmaskiner med en årlig kapacitet på 565 000 ton superkalendrerat tidningspapper och förbättrat tidningspapper, som används för tidningar, magasin, kataloger och reklam.

När bruken läggs ner minskas Stora Ensos kapacitet för papperstillverkning med 35 procent, eller med 2,6 miljoner ton per år, skriver företaget i pressmeddelandet.

Stora Ensos pappersförsäljning skulle minska med cirka 600 miljoner euro, men nedläggningarna väntas förbättra det operativa rörelseresultatet (EBITDA) med cirka 35 miljoner euro årligen.

Vad gäller behovet av råvara skriver företaget att det även i fortsättningen behövs virkesanskaffning från norra Finland och Mellersta Sverige: ”då regionerna fortsatt är viktiga för virkesförsörjningen till företagets verksamheter”.

”Inte ens i min vildaste fantasi”

– Det här var verkligen ett dråpslag, möjligtvis stoppa en maskin, men lägga ner helt. Nej, inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat tro det, säger Anders Pettersson, ordförande för Pappers avdelning 50 Kvarnsveden till TT.

Omkring 300 av de berörda 440 på Kvarnsveden är Pappersmedlemmar, enligt Pettersson, resten är tjänstemän. Enligt den information han har fått ska fabriken stänga under tredje kvartalet.

Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.
Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. FOTO: STORA ENSO

Även andra pappersbruk har gått samma väg. Stängning av pappersfabriker eller omställning till annan verksamhet har kommit slag i slag senaste åren. Häromåret lade bland annat SCA ner papperstillverkningen i Sundsvall och omkring 800 jobb påverkades.

Men samtidigt som pappersfabrikerna har haft det tungt, har efterfrågan på förpackningsmaterial ökat.

Det är en omvandling av skogsbranschen som pågått ett antal år, men som påskyndats av pandemin, enligt Katrin Heinsoo, analytiker på Skogsindustrierna.

LÄS OCKSÅ: Analytiker tror att Stora Enso säljer bruken

MER OM STORA ENSO: Stora Ensos nya avtal får entreprenörer att rasa