facebooktwittermail

Nederländernas väg till världens näst största livsmedelsexportör

Det är inte bara ICA som tjänar pengar. Det finns många internationella exempel på lönsam handel. Där Nederländerna är ett lysande exempel och lyckats bli världens näst största livsmedelsexportör efter USA. Hur ska producenterna få ut mer? Diskussionen är lika gammal som näringen, skriver Ewa Wildmark, ATL:s korrespondent i Nederländerna.

Ofta är det familjer som Walton (Walmart) eller Aldi-familjen Albrecht som lyckats. Men även andra företag runt bönder och trädgårdsmästare går lysande. Det är inte bara handeln som tjänar på bönderna. Alla tjänar – utom bönderna.