facebooktwittermail d

Nederländerna stoppar långa djurtransporter

Nederländska myndigheter litar inte på att djuren får den paus de ska ha. Därför stoppas nu långa transporter av levande djur utanför EU.

Kan livdjur som ska transporteras långt inte garanteras vila på en lämplig plats ska de inte exporteras, enligt Nederländernas jordbruksminister.
Kan livdjur som ska transporteras långt inte garanteras vila på en lämplig plats ska de inte exporteras, enligt Nederländernas jordbruksminister. FOTO: MARION PALM

Den nederländska motsvarigheten till Livsmedelsverket har slutat ge exporttillstånd för långa transporter av levande djur utanför EU:s gränser. Ligger slutdestinationen så långt bort att djuren ska lastas av för ett dygns vila ges inget exporttillstånd, enligt jordbruksminister Carola Schouten.

Anledningen till stoppet är uppgifter om att ryska rastplatser visat sig vara undermåliga, inte använda eller inte existerande överhuvudtaget. En stor del av de berörda transporterna går till eller genom Ryssland.

Stoppet gäller tills näringen kan bevisa att transporterna lever upp till regelverket för transport av levande djur.