facebooktwittermail d

Nederlag för bönder i Slussenmålet

På torsdagseftermiddagen stod det klart att Högsta Domstolen inte tar upp överklagandet av Slussens reglering.

Lantbrukarna vann inte gehör för sin sak i mark- och miljööverdomstolen och ansökte efter det prövningstillstånd hos Högsta Domstolen.

Men nu väljer Högsta Domstolen att inte ta upp målet, vilket ger stora konsekvenser för lantbrukare i Mälardalen.

Enligt tidigare beräkningar väntas skadorna uppgå till cirka 300 miljoner kronor.

Vårfloden förlängs

Som ATL tidigare rapporterar innebär beslutet att vattenståndet i Mälaren kommer att höjas under april till maj och vårfloden förlängs in i växtsäsongen. Till skillnad från vanliga vårfloder blir översvämningen konstgjord och drabbar lantbrukarna varje år.

För lantbrukare i området kommer vårbruket att försenas och i vissa fall inte kunna genomföras överhuvudtaget.

"Inte i rimlig proportion"

"Nyttan med höjningen står inte i rimlig proportion till de konsekvenser den medför. Trots att mindre ingripande miljöåtgärder, som hade gett likvärdig eller större miljönytta varit möjliga, har Stockholms stad på ett godtyckligt sätt offrat lantbrukarnas intressen", säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Bristen av betesdjur

"Enligt Stockholms stads ansökan är nyttan med vattenståndshöjningen starkt kopplad till förekomsten av strandbete och beteshävden. Men problemet med strandbetet har inget med vattenståndet att göra utan är kopplad till bristen av betesdjur. Strandängar skapar inte sig själva, och gör man det då ännu svårare för de djurhållare som finns kvar förvärras bara situationen", kommenterar LRF Mälardalens ordförande Sture Johansson.

LRF anser att beslutet innebär att kraftigt ingrepp i den enskilda bondens äganderätt. Och anser att lagstiftningen och domstolarna måste ställa högre krav för att inskränkningar som denna ska få göras.