facebooktwittermail

Nedbrunnet gårdshus ersätts inte

Familjens gårdshus brann ner till grunden. Men en klausul i försäkringsbrevet gör nu att familjen inte får tillräckligt med pengar för att bygga ett nytt hus. Det rapporterar P4 Västerbotten.

Lantbrukarfamiljens hus brann ner till grunden. Men en klausul i försäkringsbrevet gör att de inte får full ersättning.
Lantbrukarfamiljens hus brann ner till grunden. Men en klausul i försäkringsbrevet gör att de inte får full ersättning. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var kvällen den 7 juni som en dotter i familjen märkte att det knastrade i taket. Kort efter det ropade hon att det brann.

Familjen, som bor i Västerbotten, klarade sig oskadd, men en halvtimme senare kunde räddningstjänsten och familjen konstatera att huset var förlorat. Räddningstjänsten koncentrerade sig i stället på att rädda de intilliggande byggnaderna och det hundratal djur som finns på gården.

Skulle få ett nytt hus

Familjen köpte gården 2015. I samband med köpet tecknade de en fullvärdesförsäkring hos Länsförsäkringar. Familjen skulle få ett nytt hus om det brann ner.

Det gamla huset värderades till 550 000 kronor medan värdet på ett nytt bestämdes till 1 175 000 kronor. Värdena bestämdes av en extern konsult.

Men när försäkringsbolaget nyligen meddelade hur stor ersättning som betalas ut blev det minst sagt en chock för familjen. 375 000 kronor är det belopp som familjen får.

Hänvisar till klausul

Försäkringsbolaget hänvisar till en klausul i försäkringsbrevet som säger att om det skiljer 50 procent i värde mellan det gamla och nya hus som ska byggas så betalar man inte ut hela summan för nybygget.

Göran Spetz, vd på Länsförsäkringar Västerbotten, vill inte kommentera beloppets storlek, eftersom det är ett pågående ärende.

– Vi ska få in kompletterande uppgifter från familjen. Sedan får vi se om det är lämpligt att fortsätta eller om vi ska göra ett omtag. Det är inte ovanligt det råder olika uppfattningar i försäkringsärenden, säger han till ATL.

Gynnar landsbygden

Den särskilda klausulen som försäkringsbolaget hänvisar tillämpas sällan, säger Göran Spetz.

– Det är en generell regel som alla försäkringsbolag använder sig av. Vi använder oss av den i undantagsfall. Nu framstår det som det här skulle vara en nackdel för landsbygden, men det är tvärtom. Vid värderingen av ett nybyggt hus tar man hänsyn till den faktiska byggkostnaden och inte husets geografiska placering. Det betyder att man som köpare får mycket hus för pengarna på landsbygden. Skulle samma hus byggas i Umeå ligger marknadsvärdet förmodligen på tre miljoner kronor, säger Göran Spetz.

Familjen bedömer inte att de har råd att bygga ett nytt hus för 375 000 kronor. De har inte ens råd att köpa barackerna som de bor i för tillfället.

Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten, tror att Länsförsäkringars resonemang kan vara ödesdigert för gles- och landsbygden.
Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbotten, tror att Länsförsäkringars resonemang kan vara ödesdigert för gles- och landsbygden. FOTO: ANN LINDÉN

Kritisk mot försäkringsbolaget

Värdet på det gamla huset, det vill säga 375 000 kronor, vill Göran Spetz inte gå in på, men i huvudsak tittar Länsförsäkringar på hur underhållet har sett ut.

– Jag förlitar mig på handläggarens bedömning, säger han.

Lotta Folkesson, ordförande för LRF i Västerbotten, är kritisk mot försäkringsbolagets resonemang. Hon hoppas inte att det blir en ny praxis. Hon förstår inte hur detta skulle kunna gynna landsbygden, säger hon till ATL.

– Man betalar en premie och så får man inte ett nytt hus. Hur ska det bli om man bedriver en näringsverksamhet och inte kan bo där. Det blir ödesdigert, det kan vem som helst förstå. Det här är något vi inom LRF måste titta på, säger Lotta Folkesson.

PREMIUM: Han tar sig tillbaka efter branden

LÄS MER: Två år efter den dramatiska branden

LÄS MER: Han räddade hela byn - från luften

PREMIUM: Nu ökar problemen med råttor