facebooktwittermail d

Nedåt för skogsplantorna - framför allt gran

2022 bröts en sexårig uppåtgående trend för antalet levererade skogsplantor. Procentuellt sett var nedgången över tre gånger så stor för gran som för tall jämfört med 2021.