facebooktwittermail d

Nedåt för finska skogsägare under 2020

Minskade avverkningar och ett realt fallande rotnetto gjorde att rörelseresultatet sjönk för de finska skogsägarna under fjolåret.