facebooktwittermail

Nedåt för avverkningsanmälningarna 2020

För landet som helhet minskade avverkningsanmälningarna svagt under fjolåret. Förutom i fjällnära skog.

Trots en stark slutspurt under december minskade den avverkningsanmälda arealen under 2020 med 2 procent.
Trots en stark slutspurt under december minskade den avverkningsanmälda arealen under 2020 med 2 procent. FOTO: ULF ARONSSON

Under 2020 anmäldes 267 360 hektar skog för avverkning, enligt preliminära siffror från Skogsstyrelsen. Det innebär en minskning med 2 procent jämfört med 2019.