facebooktwittermail d

Nedåt för avverkningsanmälningarna 2020

För landet som helhet minskade avverkningsanmälningarna svagt under fjolåret. Förutom i fjällnära skog.