facebooktwittermail

Nätverk ska stärka mjölkbönder

Invägningen av mjölk i Östergötlands län har på fyra år minskat med 16 procent. Länets mjölkbönder hoppas nu att ett nätverk ska bidra till att vända trenden.

- Vi tror naturligtvis att det går. Nu har vi ett bra mjölkpris och 2010 kom det in många ansökningar om förprövningar. Så det finns positiva tecken i tiden och jag tror att kurvorna kommer att gå upp, säger Per Andersson, ledamot i LRF:s regionstyrelse, till Sveriges Radio Östergötland.

"Viktigt att bolla"


LRF har bildat nätverket Mjölkvågen tillsammans med länsstyrelsen i Östergötland, länets mjölkrådgivare, leverantörerna och Arla. Tanken är att det ska fungera som inspirationskälla genom föreläsningar, gårdsbesök och studieresor.

Samtidigt som många avvecklar har andra valt att satsa och förra året ansökte 24 mjölkproducenter om bygglov hos länsstyrelsen. Förhoppningen är nu att nätverket kan få fler att utveckla sin produktion.

- Det är viktigt att ha någon att bolla emot och stöta sina åsikter emot, det är väldigt viktigt för att våga, säger mjölkbonden Katarina Karlberg i Söderköping. ATL.nu