facebooktwittermail d

Nätverk för skogsentreprenörer byter namn

Namnet var en begränsande faktor. Därför byter nu Mellansveriges Skogsentreprenörers nätverk namn till SME Skogsmaskinsentreprenörerna.