facebooktwittermail

Naturvårdsverket vill rapportera fler skyddsformer

Sverige skyddar mer natur än vad som syns i den internationella statistiken. Det menar Naturvårdsverket som nu vill börja rapportera in fler skyddsformer. Men förslaget är för klent, tycker LRF Skogsägarna.

Det är en grannlaga uppgift att jämföra statistik över andelen skyddad natur i Europa.