facebooktwittermail d

Naturvårdsverket vill förvalta kronhjort som älg

Samma förvaltningsgrupper bör användas för kronhjort som för älg, föreslår Naturvårdsverket i en utredning.

Kronhjorten har ökat de senaste 15 åren, särskilt i Kalmar, Södermanlands och Östergötlands län. Med fler djur ökar skadorna på skog och grödor.

Dagens förvaltning av kronhjort måste förbättras, slår Naturvårdsverket fast i en ny utredning. Det bästa vore om hanteringen av kronhjort så långt som möjligt inlemmades i samma system som älgförvaltningen, enligt myndigheten.

Naturvårdsverket efterlyser också mer kunskap om artens utbredning och storlek, om de skador kronhjorten orsakar på skog och grödor, och dess påverkan på andra arter. Det krävs bland annat för att ta fram effektiva skadeförebyggande åtgärder och för en långsiktig och hållbar förvaltning.