facebooktwittermail d

Naturvårdsverket: Torven bör avvecklas

Även om det kan finnas fördelar med användning av torv menar Naturvårdsverket att torvanvändningen bör avvecklas och ersättas med andra hållbara lösningar.

Naturvårdsverket betraktar torven som en fossil resurs och att den är jämförbar med användningen av olja, stenkol och gas i klimathänseende.

Därför föreslår de i sin rapport att Sverige ska slopa energiskattebefrielsen för torven och att torvbränsle utgår som stödberättigat i elcertifikatsystemet.

Trots att torvanvändningen utgör mindre än en procent av den totala energitillförseln i Sverige.

– I de undersökningar som vi hänvisar till är det väldigt tydligt att de koldioxidutsläpp som sker när torven eldas ger en mycket stor och långvarig klimateffekt i atmosfären. Detta då man eldar upp kol som legat bundet i torven i tusentals år på betydligt kortare tid och därmed ser vi inte torv som ett förnybart bränsle. Det är i linje med vad bland annat FN:s klimatorgan IPCC menar, säger Malin Kanth på avdelningen för analys och forskning på Naturvårdsverket.

Bidrar till koldioxidsbelastning

Naturvårdsverket menar att torveldningen bidrar till koldioxidbelastningen i atmosfären och därmed till den globala temperaturökningen.

– Vi behöver agera snabbt för att klara av klimatförändringarna och minska temperaturökningen och då kan vi inte samtidigt elda upp torv som byggts upp under tusentals år. Utvinning och användning av torv leder till en större klimatpåverkan än att bara låta dränerade torvmarker vara eller att utvinna och efterbehandla dem.

Elda mer med biomassa

Naturvårdsverket tror, bland annat, att det är bättre att satsa på att elda mer med biomassa från skogen och att driva fler processer med förnybar el.

– Har man ett väldigt långt tidsperspektiv är torv förnybart. Men det går inte att jämföra med biomassa från skogen som har en omloppstid kortare än 100 år, säger Björn Boström på avdelningen för uppdrag på Naturvårdsverket.

LÄS MER: Svensk torvindustri hotas av nya förslag