facebooktwittermail d

Stockholm stads sista mjölkgård såld

Naturvårdsverket har köpt Åva gård av Stockholms stad. Men det är oklart om det kommer att finnas några djur på det som var Stockholms stads sista mjölkgård.

Naturvårdsverket har köpt Åva gård för 30 miljoner kronor av Stockholms stad.
Naturvårdsverket har köpt Åva gård för 30 miljoner kronor av Stockholms stad. FOTO: LENNART JOHANSSON, STOCKHOLMS STAD

Det fanns mjölkkor på Åva gård i 70 år. Men när Stockholms stad beslutade att sälja den sommaren 2019 tog de dåvarande arrendatorerna Malin Östlingsson och Fredrik Segerberg, som hade ett 60-tal mjölkkor där, beslutet att flytta till Gotland med djur och allt i februari i år.

Gården ligger i kanten av Tyresta nationalpark – ett populärt utflyktsmål för hela Storstockholm – och var Stockholms stads sista mjölkgård. Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som köper fastigheten för 30 miljoner kronor.

Men om det åter blir djur på gården är inte säkert.

– Vi har djur i Tyresta by, om de ska flyttas dit eller hur det ska bli är inte beslutat ännu, säger Andreas Andersson, handläggare på Naturvårdsverket.

– Vår tanke med köpet är att stärka reservatet och sköta naturvärdena på bästa sätt. Men hur det ska göras, om det krävs mer djur till exempel, det är inte klart. Det håller vi på att titta på nu.

Naturvårdsverket får tillträde till Åva gård den 2 november, förutsatt att fastighetsnämnden i Stockholms stad säger ja till affären.