facebooktwittermail

Naturvårdsverket skriver avsiktsförklaring med skogsbolagen

Naturvårdsverket har skrivit en avsiktsförklaring med SCA, Holmen och Stora Enso om förutsättningarna för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar. Detta trots att något beslut om skydd av fjällnaturskog ännu inte är taget.

”Om vi kan få till mycket skydd på statlig och bolagsmark så öppnar det för att genomförandet av fjällskogspaketet för enskilda skogsägare skulle kunna ske på mer frivillig bas än vad Skogsutredningen föreslår”, säger Stefan Henriksson.
”Om vi kan få till mycket skydd på statlig och bolagsmark så öppnar det för att genomförandet av fjällskogspaketet för enskilda skogsägare skulle kunna ske på mer frivillig bas än vad Skogsutredningen föreslår”, säger Stefan Henriksson. FOTO: STEFAN HENRIKSSON/NATURVÅRDSVERKET, ARJEPLOG/FREDERIC FORSMARK,

Trots att det ännu inte tagits beslut om något av Skogsutredningens drygt 50 förslag har Naturvårdsverket redan nu skrivit en avsiktsförklaring med Holmen, SCA och Stora Enso om utredningens förslag om skydd av fjällnära skogar med höga naturvärden.