facebooktwittermail d

Naturvårdsverket skriver avsiktsförklaring med skogsbolagen

Naturvårdsverket har skrivit en avsiktsförklaring med SCA, Holmen och Stora Enso om förutsättningarna för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar. Detta trots att något beslut om skydd av fjällnaturskog ännu inte är taget.