facebooktwittermail

Naturvårdsverket ser över allemansrätten

Naturvårdsverket planerar lagändringar för att lösa problemen när allemansrätten möter kommersiell verksamhet.

Lagstiftning och vägledning kring allemansrätten måste uppdateras. Det kräver LRF och det håller Nils Hallberg, jurist på Naturvårdsverket, med om.

- Sist vi gjorde ett rejält ryck var för mer än tio år sedan och det man märker är att det här är inte up to date.

Bättre skydd


LRF vill att kommersiella verksamheter skrivs ut ur allemansrätten. Markägarna måste få större möjligheter att skydda och dra nytta av sin mark när den utnyttjas av andra, som till exempel bärföretag eller turistevenemang.

På Naturvårdsverket arbetar man nu med att se på hur lagstiftning och riktlinjer kan förändras.

En expertpanel med tjänstemän från verket och länsstyrelsen i Skåne och en forskare förstärks kontinuerligt med kommunikation med berörda parter, som LRF.

Flera åtgärder


- Vi kommer att försöka tänka ut möjliga vägar framåt, om det krävs ny lagstiftning eller vägledning. Förmodligen blir det en kombination av flera olika åtgärder, säger Nils Hallberg.

Någon fast tidsplan för arbetet finns inte än, men Nils Hallberg tror att de första konkreta resultaten kan presenteras om ett år, med mer omfattande förslag klara för implementering inom två år. Sara Johansson