facebooktwittermail d

SCA:s bioplaner överklagas

Naturvårdsverket överklagar SCA:s tillstånd för bioraffinaderiet i Östrand. Frågan ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen.