facebooktwittermail d

Naturvårdsverket går emot Skogsstyrelsen om artskyddet

Enligt Naturvårdsverket ger den senaste tidens domar inte stöd för individskydd av fåglar. Däremot är rättsläget fortfarande oklart och artskyddsförordningen bör ses över, anser myndigheten.